Jak stosować masy bitumiczne?

Izolacja bitumiczna jest jednym z najbardziej popularnych sposobów izolowania różnego rodzaju obiektów w budownictwie. Jest to metoda przede wszystkim skuteczna, dlatego warto wiedzieć jak ją prawidłowo stosować.

Projekt izolacji

Przed zastosowaniem produktu takiego jak masa asfaltowa warto wykonać odpowiedni projekt hydroizolacji, który poprzedzony jest gruntowną analizą obciążenia danej konstrukcji wodą opadową lub gruntową, a także sprawdzenie poziomu występującej wilgoci. Wilgoć może w różny sposób wpływać na tworzoną konstrukcję. Z jednej strony może ona wywoływać parcie hydrostatyczne lub takiego parcia nie wywoływać. Wilgoć, która nie wywiera parcia wytwarzana jest przede wszystkim w wyniku znajdowania się w danym miejscu wód gruntowych lub bardzo częstych wód opadowych. W innych przypadkach może występować parcie hydrostatyczne, które jest związane z ilością wód w gruncie. Warto wziąć pod uwagę te elementy podczas tworzenia odpowiedniego projektu hydroizolacji.

Jak stosować masy?

Masa bitumiczna to produkt stosunkowo łatwy w aplikacji. Jednakże przy tworzeniu tego rodzaju warstw izolacyjnych warto wziąć pod uwagę aktualnie panujące czynniki atmosferyczne. Zaleca się wykonywanie tego rodzaju prac budowlanych, gdy temperatura zarówno powietrza, jak i podłoża wynosi co najmniej pięć stopni. Poniżej tej temperatury wykonywanie prac nie jest polecane. Nie zaleca się także wystawiania nowo powstałej powłoki na działanie różnego rodzaju wód, wśród których można wymienić na przykład deszcz. Należy odczekać odpowiednią ilość czasu, aby powłoka nabrała specjalnych właściwości izolacyjnych. Świeżą powłokę powinno się także chronić przed obciążającym działaniem wody oraz przed mrozem. Zastosowanie się do tych zaleceń sprawi, że wykonana izolacja będzie posiadała właściwe parametry ochronne.